Kiedy warto się wybrać do psychologa sportowego?

Psycholog sportowy - pacjent witacjący się z psychologiem.

Psycholog sportowy to specjalista, którego zadaniem jest wspierać mentalnie osoby uprawiające sport, a tym samym pomagać im w jak najbardziej efektywnym treningu oraz osiąganiu jak najlepszych efektów. W życiu każdego sportowca istnieje wiele sytuacji, w których pomoc psychologa sportu może się okazać nieoceniona.

Z tekstu dowiesz się:

 • komu może pomóc psycholog sportowy,
 • kiedy warto rozpocząć współpracę z psychologiem sportu,
 • na czym polega współpraca z psychologiem sportowym.

Psychologia w sporcie to – obok np. psychologii społecznej czy psychologii poznawczej – to jedna z dziedzin psychologicznych. Cele psychologii sportowej to wsparcie mentalne sportowców indywidualnych, występujących zespołowo lub drużynowo, aby byli w stanie trenować jak najbardziej efektywnie i osiągać jak najlepsze wyniki.

Odbywa się to poprzez regularne spotkania z psychologiem sportowym. Mają one na celu wypracowanie umiejętności mentalnych sportowca, zdolności wykorzystywania ich w trudnych sytuacjach, np. przed startem w zawodach, odporności psychicznej na kontuzje, a także umiejętności właściwej komunikacji, technik regeneracji i relaksacji oraz motywowania się do startów.

Psycholog sportowy – komu może pomóc?

Pomoc psychologa sportowego bywa bardzo przydatna:

 • sportowcom – zarówno indywidualnym, jak i występującym w zespołach (nie tylko dorosłym – coraz częściej poszukiwanym specjalistą jest psycholog sportowy dla dzieci),
 • trenerom i opiekunom sportowców – mogą oni dzięki temu poznać założenia niektórych mechanizmów psychologicznych, dowiedzieć się, jak wspierać zawodników, uczyć się rozwiązywania konfliktów oraz pracy w zespole,
 • rodzicom – mogą oni dowiedzieć się, jaka jest ich rola w rozwoju dziecka jako sportowca, uczyć się wspierania i motywowania dziecka, funkcjonowania w świecie sportu, pomocy dziecku na różnych etapach kariery sportowej.

Tak naprawdę ze współpracy z psychologiem sportu mogą korzystać wszystkie osoby związane zawodowo ze sportem – działacze, menedżerowie, kadra zarządzająca, pracownicy klubów sportowych itp.

Psycholog sportu – kiedy się do niego zgłosić?

Do psychologa sportu warto zgłosić się, jeśli u sportowca, trenera czy innej osoby związanej zawodowo ze sportem pojawiają się:

 • brak poczucia pewności siebie,
 • nieradzenie sobie ze stresem i presją,
 • kłopoty z koncentracją i skupieniem się (np. na treningach),
 • konflikt w zespole (z trenerem, kolegą z drużyny),
 • kontuzja wymuszająca przerwę w treningach i startach.

Psychologia w sporcie – jak wygląda współpraca?

Współpraca z psychologiem sportu może mieć charakter doraźny – kiedy u sportowca pojawia się sytuacja kryzysowa, nagła, np. w postaci ciężkiej kontuzji tuż przed startem, do którego bardzo długo się przygotowywał.

Najlepsze efekty przynosi jednak współpraca długoterminowa, ale nie ma tak naprawdę sztywnych wzorców co do tego, jaką powinna przyjmować formę. Mogą to być spotkania indywidualne, jak i grupowe – zależnie od tego, jakie są możliwości i potrzeby pacjenta. Bywają to po prostu rozmowy, ale również warsztaty, różnego rodzaju zajęcia oraz dyskusje. Konsultacja indywidualna trwa z reguły około 60 minut, warsztat czy spotkanie grupowe – nawet do 120 minut. Organizacja współpracy jest kwestią indywidualną. Ważne, by spotkania przebiegały w miłej, spokojnej atmosferze, a sportowiec czy trener odczuwał, że faktycznie wynosi z nich określone korzyści.